Noteikumi

Interneta veikala īpašnieks - SIA ZARUPI, 54103057701, Zarupi, Brenguļu pag., Beverīnas nov. LV-4245.

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs  no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas šajā mājas lapā, saņem apstiprinājuma e-pastu par veikto pirkumu.

Preču pasūtīšanas un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.  Pēc pasūtījuma izveides, Pircējam ir iespēja uzreiz norēķināties par konkrētajām precēm ar izvēlēto maksājuma veidu: maksājumu karte un tiešsaistes banka. Pēc apmaksas veikšanas klients saņem apstiprinājumu e-pastā par pasūtījuma veikšanu.

Preču piegāde

Preču piegādei tiek nodrošināti trīs preču piegādes saņemšanas veidi, atbilstoši Pircēja izvēlei, kas norādīta veicot preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu.

Preču piegādes veidi:

  1. PIEGĀDE UZ PAKAUTOMĀTIEM – pasūtījumiem līdz 35.00 EUR ieskaitot PVN piegādes izmaksas sastāda 3.63 EUR ar PVN, savukārt pasūtījumiem virs 35.00 EUR ieskaitot PVN piegādes izmaksas sedz pārdevējs.
  2. PIEGĀDE UZ MĀJĀM - pasūtījumiem līdz 35.00 EUR ieskaitot PVN piegādes izmaksas sastāda 3.63 EUR ar PVN, savukārt pasūtījumiem virs 35.00 EUR ieskaitot PVN piegādes izmaksas sedz pārdevējs.
  3. PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANA SAIMNIECĪBĀ ir BEZ MAKSAS

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci Pārdevēja bankas kontā. Piegādes laiku uz mājām Pārdevējs, saskaņo ar Pircēju individuāli.

Pasūtījuma atcelšana pirms preču izsūtīšanas:

Pasūtītājam ir iespēja atcelt pasūtījumu par to informējot Pārdēvēju rakstveidā uz e-pasta adresi [email protected] par pasūtījumu atcelšanu. Pie nosacījuma, ja apmaksa par pasūtījumu ir veikta Pārdevējs 3 darba dienu laikā atgriež naudu, uz Pircēja kontu, no kura veikta pasūtījuma apmaksa.

Atteikuma tiesības pēc preču saņemšanas

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircējam prece jāatgriež "Zarupi", Brenguļu pag., Beverīnas nov. LV-4245.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Pārdevējs pircējam par atgriezto preci, ja tā atbilst iepriekš minētajiem noteikumiem atgriež naudu 7 darba dienu laikā, pēc atgrieztās preces saņemšanas, uz Pircēja kontu.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu izskatīšana

Strīdi, kas izriet no Distances pirkuma līguma vai saskaņā ar to noslēgtajiem līgumiem, izskatāmi Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībās noteikto kārtību. Distance pirkuma līgumam un saskaņā ar to noslēgtajiem līgumiem, piemērojama Latvijas Republikas likumdošana.